Kooperacja przemysłowa

Zapraszamy do kooperacji w zakresie usług obróbki metali realizowanych na nowoczesnych obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Firma P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak jest producentem narzędzi skrawających dla przemysłu meblarskiego, motoryzacyjnego i lotniczego. Posiadamy certyfikat jakości wg normy ISO 9001:2008. W zarządzaniu procesem produkcyjnym nasza firma wykorzystuje techniki Lean Manufacturing.

Jednym z dynamiczniej rozwijających się kierunków działalności firmy P.H.M. POLCOMM, jest m.in. współpraca z producentami wyrobów w przemyśle lotniczym, w zakresie produkcji części i struktur lotniczych.
P.H.M. POLCOMM jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza".

W procesach produkcyjnych stosujemy technologie wysokiej jakości, wykonywane na nowoczesnych obrabiarkach CNC, które umożliwiają precyzyjną obróbkę części zgodnie z wymaganiami dokumentacji.

Oferujemy procesy obróbki skrawaniem obejmujące:

  • Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie części na 3-osiowych tokarkach CNC /Maksymalne wymiary detalu 400x700 mm/.
  • Frezowanie, wiercenie, rozwiercanie części na 5-osiowych centrach obróbczych CNC /Maksymalne wymiary detalu 750x750x560 mm/.

Ponadto nasza firma oferuje procesy technologiczne pomocnicze obejmujące:

  • Wycinanie drutowe i elektrodrążenie na urządzeniach CNC.
  • Toczenie, frezowanie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, szlifowanie, honowanie na obrabiarkach konwencjonalnych.
  • Obróbkę cieplną i galwaniczną stali.

Do realizacji usług w zakresie obróbki metali wykorzystujemy nowoczesny park maszynowy, w tym m.in.: